Wednesday, August 10, 2022
   
TEXT_SIZE

Компьютерная коррекция таджикского текста, набранного без использования специфических букв

There are no translations available.


КОМПЬЮТЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ  ТАДЖИКСКОГО ТЕКСТА, НАБРАННОГО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БУКВ.

Статья посвящена описанию алгоритма автоматического исправления ошибок, допускаемых в таджикском тексте при наборе на компьютерной клавиатуре с русским алфавитом.

ТА?РИРИ КОМПЮТЕРИИ МАТНИ ТО?ИК?, БЕ ИСТИФОДАИ ?АРФ?ОИ МАХСУС ВОРИДШУДА

Ма?ола ба тасвири алгоритми дуруст намудани автоматии хатоги?ое, ки  ?ангоми ворид намудани матни то?ик? тари?и тугмадони компютер бо ?арф?ои алифбои рус? ба ву?уд меоянд, бахшида шудааст.

COMPUTER CORRECTION OF TAJIK TEXT TYPED WITHOUT SPECIFIC LETTERS

The article is devoted to description of the algorithm of automatically correction  of errors supposed Tajik text during typing on a computer keyboard with the Russian alphabet installed on.